บริษัท ซีเอส วิลเลจ จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี 2560 ซึ่งอยู่ในเครือ บริษัท สุขใจดี จำกัด จัดตั้งเมื่อปี 2556 ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา เราจึงออกแบบบ้านทุกหลัง ทุกโครงการ ด้วยความใส่ใจ ให้คุณได้ออกแบบการใช้ชีวิตในสังคมที่มีคุณภาพ